16:30 | 11/01/2016

16:46 | 08/08/2015

10:23 | 08/30/2014

TUYEN DUNG LUXTA NAM DO 2014 11:02 | 02/24/2014

Do nhu cầu phát triển và mở rộng mạng lưới công ty. LUXTA - NAM ĐÔ có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên có tâm huyết, trẻ trung năng động cùng hợp tác và đồng hành với các vị trí như sau:

15:28 | 07/13/2013

15:27 | 07/13/2013

Yahoo Skype Facebook
Contact information
arrow