Website yêu cầu trình duyệt trên máy bạn phải hỗ trợ JavaScript !
Trở về trang chủ


Làm theo các bước sau để bật JavaScript tương ứng với trình duyệt của bạn:

Internet Explorer
1. Vào menu Tools, chọn Internet Options.
2. Chọn thẻ Security.
3. Click nút Custom Level.
4. Kéo xuống cho đến khi bạn tìm thấy dòng Scripting.
5. Tại Scripting, trong Active Scripting, bạn chọn vào Enable.
6. Click OK 2 lần.

Firefox
1. Vào menu Tools, chọn Options.
2. Click thẻ Content.
3. Check vào tùy chọn Enable JavaScript.
4. Click OK.

Chrome (v.19)
1. Vào menu Settings.
2. Click vào Show advanced settings...
3. Click nút Content Settings trong mục Privacy.
4. Tại phần Javascript, check vào Allow all sites to run Javascript.

Opera
1. Vào menu Settings > Preferences.
2. Chọn thẻ Advanced.
3. Chọn mục Content.
4. Check vào tùy chọn Enable Javascript.
5. Click OK.